Rok 2023


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27‑11‑2023 12:54:50

W dniu 27 listopada 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "Sunrise" na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja turnieju Mikołajkowego oraz Świątecznego (siatkówka)".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie Rynek 10, 57-100 Strzelin, do dnia 4 grudnia 2023 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
826KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

26‑11‑2023 20:29:22
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Cukrownia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Dokumenty:
Plik pdf 2023.11 BIP ogłoszenie o wyłożeniu Strzelin-Cukrownia.pdf
26‑11‑2023 20:30:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Strzelin cukrownia rysunek planu WYŁOŻENIE 12_2023.-Model.pdf
26‑11‑2023 20:30:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Strzelin cukrownia rysunek prognozy WYŁOŻENIE 12_2023.-Model.pdf
26‑11‑2023 20:30:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Strzelin Cukrownia_rozbudowa_tekst prognozy_11.2023.pdf
26‑11‑2023 20:30:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Strzelin-Cukrownia_rozbudowa_tekst mpzp_wyłożenie_22.11.2023.pdf
26‑11‑2023 20:30:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

26‑11‑2023 20:26:51
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektów:
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Szczawin (dz. 276/2);
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Szczodrowice (dz. 121/9)
Dokumenty:
Plik pdf 2023.11 BIP ogłoszenie o wyłożeniu Szczawin 276-2,Szczodrowice 121-9.pdf
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf MPZP_Szczawn_276_2_uchwala.pdf
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
370KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tif MPZP_Szczawn_276_2_zal_1.tif
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik gml MPZP_Szczawn_276_2_zal_4.gml
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/xml
Rozmiar:
5KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf MPZP_Szczodrowice_121_9_uchwala.pdf
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
403KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tif MPZP_Szczodrowice_121_9_zal_1.tif
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
4,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik gml MPZP_Szczodrowice_121_9_zal_4.gml
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/xml
Rozmiar:
5KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza_ONS_MPZP_Szczawin_276_2.pdf
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tif Prognoza_ONS_MPZP_Szczawin_276_2_zal_graf.tif
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza_ONS_MPZP_Szczodrowice_121_9.pdf
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
967KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tif Prognoza_ONS_MPZP_Szczodrowice_121_9_zal_graf.tif
26‑11‑2023 20:28:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23‑11‑2023 09:46:19

W dniu 21 listopada 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice na realizację zadania publicznego pt. "Przygoda z Mikołajem".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie Rynek 10, 57-100 Strzelin, do dnia 30 listopada 2023 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
722KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22‑11‑2023 08:49:32

W dniu 20 listopada 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Młodzi Sportowcy na realizację zadania publicznego pt. "Świąteczna Zima 2023".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie Rynek 10, 57-100 Strzelin, do dnia 29 listopada 2023 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
680KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr 218/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
21‑11‑2023 14:41:01
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego naboru wniosków
21‑11‑2023 13:12:11
na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Strzelin”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20‑11‑2023 12:52:18

W dniu 20 listopada 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Terenowy Klub Sportowy GRANIT Strzelin na realizację zadania publicznego pt. "Tuniej Świąteczny 2023".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: k.halaskiewicz.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie Rynek 10, 57-100 Strzelin, do dnia 27 listopada 2023 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
853KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 136 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Jóźwiak
email: j.jozwiak.umig@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 wew. *141
, w dniu:  05‑01‑2023 14:03:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  05‑01‑2023 14:03:08
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2023 15:54:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie