Rok 2022


Nowe stawki dotacji oświatowych po aktualizacji obowiązujące od 1 października 2022 r.

01‑12‑2022 15:14:27
Dokumenty:
Plik pdf Nowe stawki dotacji oświatowych po aktualizacji od X 2022.pdf
01‑12‑2022 15:15:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kalkulacja podziału środków na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.pdf
01‑12‑2022 15:15:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
01‑12‑2022 09:15:44
dotyczące zakończenia postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód tzw. kanału Młynówka Strzelińska zlokalizowanego na dz. nr ew. 40/3, 30, 8, 1,4, 72, 75/1, 75/2, 32, 13, 28/1, 28/10, 31, 178 obręb Strzelin, gm. Strzelin-Miasto, pow. strzeliński, woj. dolnośląskie, dz. nr ew. 247 obręb Biedrzychów, gm. Strzelin-Miasto, pow. strzeliński, woj. dolnośląskie oraz dz. nr ew. 213/1 obręb Krzepice, gm. Strzelin-Miasto, pow. strzeliński, woj. dolnośląskie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
29‑11‑2022 13:07:42

W dniu 28 listopada 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice, na realizację zadania publicznego pn.: "Przygoda z Mikołajem".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, do dnia 6 grudnia 2022 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
981KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
25‑11‑2022 12:07:37
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pęcz (dz. nr 33 i 34)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

25‑11‑2022 12:06:01
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Wschodnie Przedmieście
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin - ul. Gen. L. Okulickiego”
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Częszyce
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Dokumenty:
Plik pdf 2022.11.25 ogłoszenie BIP wyłożennie MPZP okulickiego, przedmieście wschodnie,częszyce.pdf
25‑11‑2022 12:07:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf MPZP_Czeszyce_uchwala_zal_2_3_uzasadnienie.pdf
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
339KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tfw MPZP_Czeszyce_zal_1.tfw
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
text/plain
Rozmiar:
0KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tif MPZP_Czeszyce_zal_1.tif
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
6,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik gml MPZP_Czeszyce_zal_4.gml
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/xml
Rozmiar:
6KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf MPZP_Strzelin_Okulickiego_uchwala_zal_2_3_uzasadnienie.pdf
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
414KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tfw MPZP_Strzelin_Okulickiego_zal_1.tfw
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
text/plain
Rozmiar:
0KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tif MPZP_Strzelin_Okulickiego_zal_1.tif
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
11,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik gml MPZP_Strzelin_Okulickiego_zal_4.gml
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/xml
Rozmiar:
6KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf MPZP_Strzelin_Wschodnie_Przedmiescie_uchwala_zal_2_3_uzasadnienie.pdf
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tfw MPZP_Strzelin_Wschodnie_Przedmiescie_zal_1.tfw
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
text/plain
Rozmiar:
0KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tif MPZP_Strzelin_Wschodnie_Przedmiescie_zal_1.tif
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
11,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik gml MPZP_Strzelin_Wschodnie_Przedmiescie_zal_4.gml
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/xml
Rozmiar:
8KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza_ONS_MPZP_Czeszyce_tekst.pdf
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
780KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Prognoza_ONS_MPZP_Czeszyce_zal_graf.jpg
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza_ONS_MPZP_Strzelin_Okulickiego_tekst.pdf
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
745KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Prognoza_ONS_MPZP_Strzelin_Okulickiego_zal_graf.jpg
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza_ONS_MPZP_Strzelin_Wschodnie_Przedmiescie_tekst.pdf
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
920KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Prognoza_ONS_MPZP_Strzelin_Wschodnie_Przedmiescie_zal_graf.jpg
02‑12‑2022 09:49:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
5,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
25‑11‑2022 12:04:30

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszów - Cukrownia
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Cukrownia

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
25‑11‑2022 12:03:23
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Strzelin”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25‑11‑2022 11:42:24

W dniu 22 listopada 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "Tygrysy", na realizację zadania publicznego pn.: "Popularyzacja piłki siatkowej na terenie Gminy Strzelin".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, do dnia 2 grudnia 2022 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 014KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

24‑11‑2022 10:11:05

Szanowni Państwo,

 

W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

 

Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku.  IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.  Pierwszy projekt Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

 

Zaproszenie jest  skierowane jest do:

  •  Podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska np. organizacji pozarządowych.

 

Podmiot zgłaszający chęć udziału w pracach KS IIT SW musi posiadać doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z działalnością na rzecz środowiska oraz prowadzić realną działalność na ternie więcej niż jednej gminy tworzącej Inny Instrument Terytorialny. Aby udokumentować niniejszy warunek należy wskazać co najmniej jedno przedsięwzięcie realizowane na terenie szerszym niż jedna gmina tworząca IIT SW z okresu ostatnich 3 lat.

 

Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 30.12.2022 r. w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres email iitsw@strzelin.pl

 

 Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny poniżej. 

 

Podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IIT SW zostaną poproszone o wybór swojego jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych propozycji. O procedurze wyboru  poinformujemy   podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IT SW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

 

 

 

Przewodnicząca KS IIT SW

Dorota Pawnuk (-)

Burmistrz Strzelina

Dokumenty:
Plik pdf Strategia IIT SW.pdf
24‑11‑2022 10:13:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz zgłoszeniowy.docx
24‑11‑2022 10:13:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz zgłoszeniowy.pdf
24‑11‑2022 10:13:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 134 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  31‑12‑2021 09:44:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  31‑12‑2021 09:44:06
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2022 15:15:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie