Rok 2022


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27‑12‑2022 16:23:58

W dniu 22 grudnia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej, na realizację zadania publicznego pn.: "W zimie w dzielę nie ma nas w domu".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, do dnia 3 stycznia 2023 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
833KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr LIII/697/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2022 r.
21‑12‑2022 13:26:42
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie Gminy Strzelin
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
20‑12‑2022 15:29:31
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr XXIII/311/16 z dnia 28.06.2016 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
20‑12‑2022 15:27:46
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Biały Kościół (działka nr ewid. 155/5)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
13‑12‑2022 16:34:11
w sprawie wydania decyzji Nr 2/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej na działce nr 71 AM 1 obręb Krzepice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia projektu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

13‑12‑2022 10:04:21

W związku z uspołecznieniem procesu tworzenia Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW ) przedstawiamy  uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 21.11.2022 r. do 05.12.2022 r.   za pośrednictwem  formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://iitsw.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju IIT SW, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Komitet Sterujący IIT.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08‑12‑2022 11:11:54

W dniu 7 grudnia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Terenowy Klub Sportowy Granit Strzelin na realizację zadania publicznego pn.: "Turniej świąteczny".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: k.halaskiewicz.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, do dnia 15 grudnia 2022 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nowe stawki dotacji oświatowych po aktualizacji obowiązujące od 1 października 2022 r.

01‑12‑2022 15:14:27
Dokumenty:
Plik pdf Nowe stawki dotacji oświatowych po aktualizacji od X 2022.pdf
01‑12‑2022 15:15:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kalkulacja podziału środków na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.pdf
01‑12‑2022 15:15:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 143 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  31‑12‑2021 09:44:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  31‑12‑2021 09:44:06
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2022 15:16:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie