Rejestr Instytucji Kultury


Rejestr instytucji kultury (plik do pobrania na dole strony), dla których organizatorem jest Gmina Strzelin, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzelin:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzelin prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, Rynek 10, 57-100 Strzelin, tel. 71 78 30 100, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7.45-15.45, wtorek 7.45-17.45, piątek 7.45-13.45.
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”
 3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
 4. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej. 
 5. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).
 6. Opłatę (ze wskazaniem rodzaju poświadczenia odpisu) należy uiścić na konto Gminy Strzelin nr 63 9588 0004 0000 7780 2000 0050

 

Dane teleadresowe instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Strzelin:

Strzeliński Ośrodek Kultury

ul. Mickiewicza 2

57-100 Strzelin

https://kulturastrzelin.pl/

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie

ul. Grahama Bella 3a

57-100 Strzelin

http://bibliotekapubliczna.strzelin.pl/

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Nahajło , w dniu:  08‑12‑2020 15:57:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  08‑12‑2020 15:57:37
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2024 10:31:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie