Ochrona Środowiska


Lista rankingowa wniosków po etapie oceny merytorycznej, złożonych w ramach projektu grantowego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego"

23‑11‑2020 15:31:25
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
23‑11‑2020 15:34:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista rankingowa.pdf
23‑11‑2020 15:34:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VIII.pdf
23‑11‑2020 15:34:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
148KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zmiany w projekcie grantowym pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego"

03‑11‑2020 15:13:47

W związku z panującą pandemią COVID-19 Rada ds. Projektu w dniu 23.10.2020r dokonała zmiany w „Procedurze realizacji projektu grantowego” w punktach 5.3.2 i 5.4.4.

Dokumenty:
Plik pdf Uchwała, oświadczenie.pdf
03‑11‑2020 15:15:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
394KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Procedura.pdf
03‑11‑2020 15:15:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie.pdf
03‑11‑2020 15:15:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu:

06‑07‑2020 09:40:27

„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”

Dokumenty:
Plik docx Wniosek - formularz_743634.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
364KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek - formularz_743635.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
460KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Koszty kwalifikowane_743632.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista audytorów.pdf
14‑07‑2020 14:24:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
390KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wypłatę grantu.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
829KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_1_Pełnomocnictwo_743637.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_1_Pełnomocnictwo_743638.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_2_Oświadczenie o zgodzie na realizację przedsięwzięcia_743639.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_2_Oświadczenie o zgodzie na realizację przedsięwzięcia_743640.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_3_Zgoda właścicieli_wspólnoty zgodnie a art.19_743641.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_3_Zgoda właścicieli_wspólnoty zgodnie a art.19_743642.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
175KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_4_Zgodna na przetwarzanie danych osobowych RODO_743643.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_4_Zgodna na przetwarzanie danych osobowych RODO_743645.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_5_Pełnomocnictwo i zgodna na przeprowadzenie audytu_743644.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_5_Pełnomocnictwo i zgodna na przeprowadzenie audytu_743646.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_6_Oświadczenie o pomocy de minimis w tym zaświaczenie o otrzymanej pomocy_08.06.2020.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_6_Oświadczenie o pomocy de minimis w tym zaświaczenie o otrzymanej pomocy_08.06.2020.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_7_Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-inną-niż-de-minimis_743652.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Zał_7_Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-inną-niż-de-minimis_743649.xlsx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
322KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_8_Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis_743650.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
279KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Zał_8_Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis_743651.xlsx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
315KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_9_Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy_743653.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_9_Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy_743655.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_10_Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT_743654.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_10_Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT_743657.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_11_Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz nieruchoności_743656.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_11_Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz nieruchoności_743659.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_12_Deklaracja-Grantobiorcy-dotyczaca-ilości-spalanych-paliw_743658.docx
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał_12_Deklaracja-Grantobiorcy-dotyczaca-ilości-spalanych-paliw_743660.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 Do procedury realizacji projektu grantowego.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 Wzór umowy o powierzenie grantu.pdf
07‑07‑2020 08:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XX/272/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 maja 2020 r.
23‑06‑2020 08:16:57

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XX/271/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 maja 2020 r.
23‑06‑2020 08:11:40

w sprawie przyjęcia „Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Strzelin”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
242KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XX/270/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 maja 2020 r.
23‑06‑2020 08:18:29

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
576KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XX/269/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 maja 2020 r.
23‑06‑2020 08:22:07

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XIX/263/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 14 kwietnia 2020 r.
23‑06‑2020 08:14:18

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/235/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów, potwierdzających dane zawarte w deklaracji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
187KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XIX/262/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 14 kwietnia 2020 r.
23‑06‑2020 08:12:53

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/234/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/43/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty, zmienionej uchwałą nr XIII/179/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 października 2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 38 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  12‑08‑2011 14:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  12‑08‑2011 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2020 15:35:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie