Inicjatywa lokalna


Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin informuje, że zgodnie z uchwałą nr XVIII/251/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 23 lutego 2016 r. istnieje możliwość składania wniosków  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej przez mieszkańców gminy Strzelin.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Strzelin, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. promocji i organizacji wolontariatu;
 7. edukacji oświaty i wychowania;
 8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 9. ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach;
 10. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 11. rewitalizacji.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu:

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Gmina nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.
 • Gmina wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.
 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Gminy na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej 
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
484KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzory dokumentów:

24‑08‑2017 15:09:23
Dokumenty:
Plik docx Wniosek.docx
24‑08‑2017 15:10:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Umowa.docx
24‑08‑2017 15:10:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Sprawozdanie.docx
24‑08‑2017 15:10:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Alicja Jasińska , w dniu:  24‑08‑2017 15:00:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  24‑08‑2017 15:00:51
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2019 09:59:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie