Ładna Fasada


Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zachęca mieszkańców do udziału w konkursie za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury Gminy Strzelin o nazwie: „Ładna Fasada”.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom mieszkaniowym, posiadającym prawo własności do budynków nie wpisanych do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie na terenie Gminy Strzelin, detale architektoniczne, czy też historię, stanowią cenne obiekty kultury Gminy Strzelin, warte wyróżnienia, upowszechnienia i ochrony. Podstawą do przyznania nagród są osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, stanowiących element kultury Gminy Strzelin.

Nagrody mają formę pieniężną i są przyznawane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków. Ustala się następujące nagrody:

a) I nagroda w kwocie 30.000,00 zł

b) II nagroda w kwocie 25.000,00 zł

c) III nagroda w kwocie 20.000,00 zł

d) IV nagroda w kwocie 15.000,00 zł

e) V nagroda w kwocie 10.000,00 zł

Remont lub modernizacja budynku muszą być zakończone przed złożeniem wniosku i nie później niż w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Wnioski można składać w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

Wnioski rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Do oceny złożonych wniosków, które nie zostały pozostawione bez rozpatrzenia albo nie zostały wykluczone, brane będą pod uwagę następujące okoliczności i kryteria począwszy od najważniejszych według poniższej hierarchii:

  1. Lokalizacja budynku;
  2. Jednorodność wykonywanych prac przy budynku;
  3. Zakres prac głównych objętych wnioskiem do nagrody oraz prac towarzyszących dotyczących poprawy funkcjonowania i wizerunku budynku;
  4. Wielkość remontowanego/modernizowanego budynku;
  5. Wygląd budynku, ogólne wrażenie w tym atrakcyjność formy i kolorystyki w kontekście otaczającej przestrzeni;
  6. Stopień i zakres skomplikowania realizacji remontowanych/modernizowanych elementów architektonicznych.

 

Z udziału w konkursie wykluczone zostaną wnioski, obejmujące budynki stanowiące w 100% własność Gminy Strzelin. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie budynki wybudowane do 2000 r. Wnioski dotyczące budynków wybudowanych po 2000 r. zostaną wykluczone. Wykluczone z udziału w konkursie zostaną również wnioski dotyczące budynków, które uzyskały nagrodę „Ładna Fasada” w okresie ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku. Z udziału w konkursie wykluczone będą wnioski dotyczące budynków, którym przyznane zostało dofinansowanie ze środków publicznych na remont lub modernizacje objęte wnioskiem.

O przyznanych nagrodach Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin powiadamia w terminie do 30 września każdego roku poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

Wniosek o przyznanie nagrody „Ładna Fasada” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury Gminy Strzelin  (wniosek.pdf | wniosek.docx)

Uchwała nr VIII/104/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody pod nazwą „Ładna Fasada” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury Gminy Strzelin oraz warunków i trybu jej przyznawania (uchwała.pdf)

W ramach konkursu „Ładna Fasada” przyznano dotychczas następujące nagrody:

 

Rok 2014

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „BOLKO” w Strzelinie, ul. Józefa Piłsudskiego 1, ul. Bolka I Świdnickiego 16, 18, 20, 57-100 Strzelin.

II nagroda w kwocie 25 tys. zł – Mieszkańcy budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bolka I Świdnickiego 9, 57-100 Strzelin.

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Konopnickiej 16 i 18, 57-100 Strzelin.

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „SZESNASTKA”, ul. Wolności 16-16a, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Konopnickiej 12-14, 57-100 Strzelin.

 

Rok 2015

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „ÓSEMKA”, ul. Grota Roweckiego 2-12, 57-100 Strzelin;

II nagroda w kwocie 25 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „PRZY MOŚCIE”, ul. Młynarska 4, 57-100 Strzelin; 

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „PEKIN”, ul. Piłsudskiego 6, 57-100 Strzelin

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. T. Kościuszki 42, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Konopnickiej 4, 4A, 57-100 Strzelin

 

Rok 2016

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Staszica 8, 57-100 Strzelin;

II nagroda w kwocie 25 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „PIONIER”, ul. Grota Roweckiego 32-34-36, 57-100 Strzelin

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Właściciele budynku położonego w miejscowości Kazanów nr 21, 57-100 Strzelin.

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sikorskiego 13, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, Mikoszów 34A, 57-100 Strzelin

 

Rok 2017

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „CEGIEŁKA”, ul. Kościuszki 31, 57-100 Strzelin

II nagroda w kwocie 25 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dzierżoniowska n-ry 6, 8, 10, 57-100 Strzelin

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II nr 16, 57-100 Strzelin.

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „TOPAZ”, ul. Dzierżoniowska 27, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł –Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 38A, 57-100 Strzelin.

 

Rok 2018

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ząbkowicka 60, 57-100 Strzelin,

II nagroda w kwocie 25 tys. zł –  Mieszkańcy budynku przy ulicy Rybnej 10, 57-100 Strzelin

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ząbkowicka 56-58, 57-100 Strzelin

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – właściciele budynku przy ulicy Brzegowej 35, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł –  Mała Wspólnota Mieszkaniowa, Pęcz 62, 57-100 Strzelin,

 

Rok 2019

I nagroda w kwocie 30 tys. zł - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dzierżoniowska 1, 57-100 Strzelin

II nagroda w kwocie 25 tys. zł - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Jana Pawła II 22, 57-100 Strzelin,

III nagroda w kwocie 20 tys. zł  - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Brzegowa n-ry 14-16, 57-100 Strzelin

IV nagroda w kwocie 15 tys. zł - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ząbkowicka 48-50, 57-100 Strzelin

V nagroda w kwocie 10 tys. zł - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ząbkowicka 52-54, 57-100 Strzelin

 

2021 rok

I nagroda w kwocie 30 tys. zł - Wspólnota Mieszkaniowa „SIÓDEMKA”, ul. Grota Roweckiego 3, 5, 7, 9, 57-100 Strzelin

II nagroda w kwocie 25 tys. zł –  Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dzierżoniowska 2, 57-100 Strzelin

III nagroda w kwocie 20 tys. zł  - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kopernika nr 4-4a, 57-100 Strzelin

IV nagroda w kwocie 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ząbkowicka 13a, 57-100 Strzelin

V nagroda w kwocie 10 tys. zł - Kazimiera i Franciszek Dragańczuk, ul. Dubois 1, 57-100 Strzelin

 

2022 rok

I nagroda w kwocie 30 tys. zł - Wspólnota Mieszkaniowa „POLONIA”, ul. Bolka I Świdnickiego 21, 57-100 Strzelin

II nagroda w kwocie 25 tys. zł –  Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wrocławska n-ry 47-49, 57-100 Strzelin

III nagroda w kwocie 20 tys. zł  - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kopernika nr 2, 57-100 Strzelin

IV nagroda w kwocie 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dubois 11, 57-100 Strzelin

V nagroda w kwocie 10 tys. zł - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dubois 12, 57-100 Strzelin

Komunikat

27‑08‑2020 14:43:48

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin informuje, iż zgodnie uchwałą nr XX/265/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody pod nazwą "Ładna Fasada" za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury Gminy Strzelin oraz warunków i trybu jej przyznawania, w 2020 roku nagrody pod nazwą „Ładna Fasada” nie będą przyznawane.

Wnioskodawcom, którym termin złożenia wniosku upływa w 2020 roku, wydłuża się termin do jego złożenia o kolejny rok.

W związku z powyższym zachęcamy do złożenia wniosku w 2021 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

02‑06‑2023 12:13:23

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin informuje, iż zgodnie uchwałą nr LIX/760/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody pod nazwą "Ładna Fasada" za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury Gminy Strzelin oraz warunków i trybu jej przyznawania, w 2023 roku nagrody pod nazwą „Ładna Fasada” nie będą przyznawane.

Wnioskodawcom, którym termin złożenia wniosku upływa w 2023 roku, wydłuża się termin do jego złożenia o kolejny rok.

W związku z powyższym zachęcamy do złożenia wniosku w 2024 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

09‑05‑2024 13:29:28

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin informuje, iż zgodnie z uchwałą LXXIII/935/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody pod nazwą "Ładna Fasada" za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury Gminy Strzelin oraz warunków i trybu jej przyznawania, w 2024 roku nagrody pod nazwą „Ładna Fasada” nie będą przyznane.

Wnioskodawcom, którym termin złożenia wniosku upływa w 2024 roku, wydłuża się termin do jego złożenia o kolejny rok. Ponadto wnioskodawcom, którym termin złożenia wniosku upływa w 2023 roku, wydłuża się termin do jego złożenia o kolejne dwa lata.

W związku z powyższym zachęcamy do złożenia wniosku w 2025 roku. 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Mendrzycka-Lis , w dniu:  12‑04‑2018 14:57:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  12‑04‑2018 14:57:25
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2024 13:33:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie