Oświadczenia majątkoweInformacja

09‑07‑2020 11:25:56

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)

 

Art. 24i [Zasada jawności oświadczeń]

  1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
  2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
  3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

 

Art. 24h ust. 6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r.
09‑04‑2018 09:05:20

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
478KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy

21‑03‑2017 15:59:39
Dokumenty:
Plik doc Oświadczenie majątkowe radnego.doc
09‑04‑2018 09:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie majątkowe radnego.pdf
09‑04‑2018 09:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
614KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzór oświadczenia majątkowego

21‑03‑2017 15:55:21
Dokumenty:
Plik rtf Oświadczenie majątkowe.rtf
09‑04‑2018 09:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie majątkowe.pdf
09‑04‑2018 09:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
684KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  01‑06‑2011 14:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  01‑06‑2011 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2020 11:28:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie