Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Alicja Jasińska 337591
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 116870
Przetargi Waldemar Pater 93690
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 62540
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61265
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Jarosław Jóźwiak 60472
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 59156
Ogłoszenia Waldemar Pater 56518
Oświadczenia majątkowe Waldemar Pater 54988
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 53440
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 50396
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 50143
Rada Miejska Strzelina Waldemar Pater 49450
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 46577
Podatki i opłaty Waldemar Pater 45757