Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 180723
Przetargi Waldemar Pater 67030
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 63494
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61166
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59494
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 58958
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 49755
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 48700
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 47060
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 45075
Muchowiec Waldemar Pater 43673
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 43287
Warkocz Waldemar Pater 43203
Narzędzia Waldemar Pater 43145
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 42928