Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Alicja Jasińska 279853
Ogłoszenia o pracę Alicja Jasińska 96228
Przetargi Waldemar Pater 86825
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61241
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 60050
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 59114
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 57626
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 50133
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 49933
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 48965
Ogłoszenia Waldemar Pater 48455
Oświadczenia majątkowe Waldemar Pater 47594
Rada Miejska Strzelina Waldemar Pater 45043
Regulamin Organizacyjny Alicja Jasińska 44959
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 44235