Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 187394
Przetargi Waldemar Pater 68533
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 65778
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61171
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59533
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 58976
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 50383
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 48772
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 47210
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 45399
Muchowiec Waldemar Pater 43708
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 43358
Warkocz Waldemar Pater 43254
Narzędzia Waldemar Pater 43174
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 43015