Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 180301
Przetargi Waldemar Pater 66964
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 63312
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61166
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59492
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 58958
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 49707
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 48694
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 47050
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 45054
Muchowiec Waldemar Pater 43671
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 43280
Warkocz Waldemar Pater 43201
Narzędzia Waldemar Pater 43143
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 42920