Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Justyna Sziller 225655
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 79452
Przetargi Waldemar Pater 76618
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61204
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59704
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 59042
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 53472
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 49162
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 47935
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 47340
Oświadczenia majątkowe Waldemar Pater 44575
Muchowiec Waldemar Pater 43811
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 43708
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 43649
Narzędzia Waldemar Pater 43425