Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 193947
Przetargi Waldemar Pater 69830
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 68019
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61175
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59573
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 58990
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 50913
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 48846
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 47329
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 45678
Muchowiec Waldemar Pater 43732
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 43427
Warkocz Waldemar Pater 43281
Oświadczenia majątkowe Waldemar Pater 43206
Narzędzia Waldemar Pater 43197