Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 210118
Ogłoszenia o pracę Waldemar Pater 74792
Przetargi Waldemar Pater 72719
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61190
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59638
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 59018
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 52111
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 49018
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 47660
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 46508
Oświadczenia majątkowe Waldemar Pater 44001
Muchowiec Waldemar Pater 43785
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 43600
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 43417
Narzędzia Waldemar Pater 43375