Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 220836
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 78052
Przetargi Waldemar Pater 74707
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61199
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59677
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 59031
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 53135
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 49116
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 47853
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 47172
Oświadczenia majątkowe Waldemar Pater 44452
Muchowiec Waldemar Pater 43804
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 43671
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 43592
Narzędzia Waldemar Pater 43410