Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 296271
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 101645
Przetargi Waldemar Pater 89585
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61252
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 60172
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 59136
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 58996
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 51345
Ogłoszenia Waldemar Pater 50962
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 50211
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 49288
Oświadczenia majątkowe Waldemar Pater 48578
Rada Miejska Strzelina Waldemar Pater 46123
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 45350
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 44466