Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 231845
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 81540
Przetargi Waldemar Pater 78168
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61204
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59730
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 59051
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 53975
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 49199
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 48017
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 47565
Oświadczenia majątkowe Waldemar Pater 44889
Muchowiec Waldemar Pater 43826
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 43750
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 43709
Narzędzia Waldemar Pater 43441