Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 249396
Ogłoszenia o pracę Alicja Jasińska 87172
Przetargi Waldemar Pater 81707
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61217
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59823
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 59075
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 55311
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 49401
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 48420
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 48370
Oświadczenia majątkowe Waldemar Pater 45911
Ogłoszenia Waldemar Pater 44096
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 44015
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 43965
Muchowiec Waldemar Pater 43875