Rok 2019


Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 23 maja 2019 r.
24‑05‑2019 13:55:04

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 3046D od km 0+000,00 do km 1+980,00 i od km 2+970,00 do km 7+240,00"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 23 maja 2019 r.
24‑05‑2019 12:37:20

w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzelinie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
279KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie nr II o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Magirus-Deutz, model FM192D 11FA 12t, nr rej. DST43AS, stanowiącego własność Gminy Strzelin

22‑05‑2019 14:58:04
Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o sprzedaży nr II.pdf
22‑05‑2019 14:59:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
743KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf
22‑05‑2019 14:59:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf
22‑05‑2019 14:59:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
413KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie.pdf
22‑05‑2019 14:59:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
22‑05‑2019 14:54:26

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • mpzp dla miejscowości Gościęcice,
  • mpzp dla miejscowości Kuropatnik,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
299KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 20 maja 2019 r.
21‑05‑2019 17:15:03

o rozpoczęciu procedury udziału psołeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Żeleźnik I oraz jego przerobu w ilości 1 000 000 ton rocznie oraz zmiana typów i rodzajów urządzeń wydobywczych i przeróbczych o parametrach i wydajnościach umożliwiających realizację zadania"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20‑05‑2019 15:22:59

W dniu 16 maja 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez  UKS "Feniks" na wykonanie zadania publicznego pn.: "Dzień Dziecka w szkółce piłkarskiej - Karszów 2019"

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 27 maja 2019 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
728KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20‑05‑2019 15:21:47

W dniu 16 maja 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez  UKS "Feniks" na wykonanie zadania publicznego pn.: "Letni obóz sportowy - Niechorze 2019"

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 27 maja 2019 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
863KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20‑05‑2019 15:19:44

W dniu 15 maja 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Strzelinie na wykonanie zadania publicznego pn.: "Integracja i aktywizacja społeczna seniora"

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 27 maja 2019 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
633KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20‑05‑2019 15:17:28

W dniu 14 maja 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Strzelińskie Stowarzyszenie Trzźwościowe Klub Abstynenta "PROMIENIE" na wykonanie zadania publicznego pn.: "Dzień Dziecka - pogoda ducha dla malucha"

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 27 maja 2019 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
703KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Informacja z otwarcia ofert
20‑05‑2019 15:12:21

złożonych w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego m-ki Magirus-Deutz model FM 192D 11FA 12t nr rej. DST 43AS stanowiącego własność Gminy Strzelin

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 65 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  07‑01‑2019 10:54:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  07‑01‑2019 10:54:19
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2019 13:56:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie