Rok 2015


Ogłoszenia w roku 2015

Ogłoszenie wyników konsultacji

23‑12‑2015 11:59:22

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Strzelina Nr IX/79/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin informuje, że w odpowiedzi na Zaproszenie do konsultacji ogłoszonych Zarządzeniem Nr 223/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 5.11.2015r. w sprawie ogłoszenia konsultacji trwających od dnia 6.11.2015r. do dnia 20.11.2015r. w wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag i nie przekazały żadnych opinii dotyczących konsultowanego dokumentu.


Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
Dorota Pawnuk

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22‑12‑2015 16:21:57

W dniu 16 grudnia 2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez UKS Feniks na wykonanie zadania publicznego pt.: "Zapobieganie patologiom społęcznym wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Strzelin poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności sportowej, prozdrowotnej i rekreacyjnej podczas ferii zimowych w okresie od 04.01.2016 do 23.02.2016".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 , 57-100 Strzelin do dnia 29 grudnia 2015 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
11‑12‑2015 11:50:10

W dniu 8 grudnia 2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów na wykonanie zadania publicznego pt.: "My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie?".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 , 57-100 Strzelin do dnia 18 grudnia 2015 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02‑12‑2015 12:18:50

W dniu 19 listopada 2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Strzeliński Klub Biegacza "Granit" na wykonanie zadania publicznego pt.: "Nie pij - biegaj!".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 , 57-100 Strzelin do dnia 9 grudnia 2015 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
280KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelin na lata 2015-2022

18‑11‑2015 14:28:46

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Strzelin do wyrażenia opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelin na lata 2015-2022.

Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się na okres od dnia 18 listopada 2015 r. do dnia 2 grudnia 2015 r.

Opinie i uwagi do projektu strategii należy zgłaszać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym (załącznik nr 1 - wersja .doc wersja .pdf ).

Wypełnione formularze konsultacji należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie:

a) listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin

b) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 20) Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin

c) lub pocztą elektroniczną na adres konsultacjestrategiarozwoju@strzelin.pl

Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 235/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelin na lata 2015-2022

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16‑11‑2015 13:44:46

W dniu 12 listopada 2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Strzeliński Klub Biegacza "Granit" na wykonanie zadania publicznego pt.: "Strzelin biega".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 , 57-100 Strzelin do dnia 23 listopada 2015 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 5 listopada 2015 r.
06‑11‑2015 13:29:50

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Strzelin na lata 2016-2021

05‑11‑2015 10:41:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 107 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  05‑01‑2015 11:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  05‑01‑2015 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑12‑2015 12:00:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie