Audyt wewnętrzny


Audytor wewnętrzny - Paweł Giszko

tel. 71 39 21 971

email: p.giszko.umig@strzelin.pl

__________________________________________________________

Audyt wewnętrzny - jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

Źródło: definicja audytu wewnętrznego: Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.

_____________________________________________________________________

Akty prawne regulujące audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu;
  3. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Wewnętrzne uregulowania prawne normujące audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie:

  1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie;
  2. Zarządzenie Nr 263/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie.
Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Nahajło , w dniu:  31‑12‑2020 11:07:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  31‑12‑2020 11:07:18
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2020 11:09:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie