Archiwa, ewidencje i rejestry


Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów
prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy

Archiwa:
 1. Archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy.
 2. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

Ewidencje:
 1. Ewidencja dróg, obiektów mostowych, przepustów i tuneli będących w zarządzie Gminy.
 2. Ewidencja środków trwałych i nietrwałych.
 3. Ewidencja wydanych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 4. Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbiór odpadów.
 5. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 6. Ewidencja osobowa pracowników.
 7. Ewidencja delegacji służbowych.
 8. Gminna Ewidencja zabytków.
 9. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.
 10. Ewidencja żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestry:
 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej.
 2. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady .
 3. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych.
 4. Rejestr skarg i wniosków wnoszonych do Rady.
 5. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 6. Rejestr zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.
 7. Rejestr wyborców.
 8. Rejestr wypadków przy pracy.
 9. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.
 10. Rejestr osób objętych rejestracją i kwalifikacją wojskową.
 11. Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
 12. Wykaz osób dopuszczonych do informacji niejawnych.
 13. Rejestr upoważnień.
 14. Rejestr pieczęci.
 15. Rejestr pełnomocnictw.
 16. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy.
 17. Rejestr instytucji kultury.
 18. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
 19. Centralny rejestr umów.
 20. Rejestr wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 21. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 22. Rejestr raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 23. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 24. Rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
 25. Rejestr wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
 26. Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 27. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
 28. Rejestr zamieszkania cudzoziemców.
 29. Rejestr mieszkańców.

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  13‑03‑2012 16:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  13‑03‑2012 16:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑06‑2015 08:41:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie