Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Skład Komisji:

1. Litwin Piotr - Przewodniczący
2. Głowacki Tomasz - Wiceprzewodniczący
3. Balcer Edward
4. Janda Tadeusz
5. Kołodnicki Michał
6. Kwiatkowski Bogusław
7. Mydlarz Mieczysław
8. Pisowadzki Mieczysław
9. Pita Antoni
10.Rataj Zdzisław
11.Siedlarz Magdalena
12.Tracz Edward

Przedmiotem działania komisji jest:

  1. komunalne budownictwo mieszkaniowe,
  2. gospodarka wodno-ściekowa,
  3. gospodarka odpadami i utrzymanie czystości,
  4. drogi gminne, ulice, mosty, place oraz pozostałe obiekty komunalne,
  5. ochrona środowiska i melioracje,
  6. ochrona przyrody, zieleni gminnej i zadrzewień,
  7. ochrona przeciwpowodziowa, wyposażenie i utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych,
  8. ochrona przeciwpożarowa,
  9. ład przestrzenny,
  10. porządek publiczny.
Informacja wytworzona przez:
Monika Marcinkowska , w dniu:  01‑07‑2011 13:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 78 30 155
, w dniu:  01‑07‑2011 13:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2014 09:58:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie