Ładna Fasada


Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zachęca mieszkańców do udziału w konkursie za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta i Gminy Strzelin o nazwie: „Ładna Fasada”.

Nagrody mogą być przyznawane właścicielom lub wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym budynki nie wpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie, detale architektoniczne, czy też historię, stanowią cenne obiekty kultury materialnej Miasta i Gminy Strzelin, warte wyróżnienia, upowszechnienia i ochrony. Podstawą do przyznania nagród są osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, stanowiących element kultury materialnej Miasta i Gminy Strzelin. Nagrody mają formę pieniężną i są przyznawane w drodze konkursu. Ustalono następujące nagrody:

a) I nagroda w kwocie 30.000,00 zł

b) II nagroda w kwocie 25.000,00 zł

c) III nagroda w kwocie 20.000,00 zł

d) IV nagroda w kwocie 15.000,00 zł

e) V nagroda w kwocie 10.000,00 zł

Remont lub modernizacja obiektu zakończona musi być przed zgłoszeniem kandydatury do nagrody i nie później niż w roku poprzedzającym zgłoszenia kandydatury do nagrody.

Wniosek powinien zawierać:

1) Adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli) oraz oznaczenie firmy zarządcy;

2) Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej oraz informację o przedsięwzięciu, za które nagroda ma być przyznana, wraz z dokumentacją fotograficzną;

3) Szczegółowy zakres prac;

4) Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury, określające wagę znaczenia przedsięwzięcia dla upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta i Gminy Strzelin;

5) Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zakresu prac objętych wnioskiem;

6) Załączniki wyszczególnione we wniosku.

Podczas przyznawania nagród będą brane pod uwagę następujące okoliczności i kryteria począwszy od najważniejszych wg poniższej hierarchii:

  1. Lokalizacja obiektu;
  2. Jednorodność wykonywanych prac przy budynku przez zespół współwłaścicieli;
  3. Zakres prac głównych objętych wnioskiem do nagrody oraz prac towarzyszących dotyczących poprawy funkcjonowania i wizerunku obiektu;
  4. Wielkość remontowanego – modernizowanego obiektu;
  5. Wygląd budynku, ogólne wrażenie w tym atrakcyjność formy i kolorystyki w kontekście otaczającej przestrzeni;
  6. Stopień i zakres skomplikowania realizacji remontowanych elementów architektonicznych.

 

Z udziału w konkursie wyłączone są budynku stanowiące 100% własności Gminy Strzelin. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie budynki wybudowane do 2000 roku. Wyklucza się obiekty zgłoszone do konkursu uprzednio nagrodzone w okresie ostatnich 10 lat. Dopuszcza się do zgłoszenia obiekty nie częściej niż raz na 10 lat poprzednio nagrodzonych.

 

Zgłoszenia do konkursu można składać w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie.

 

Zgłoszenie dotyczące ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Miasta i Gminy Strzelin (zgłoszenie.pdf).

 

W ramach konkursu przyznano następujące nagrody:

 

Rok 2014

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „BOLKO” w Strzelinie, ul. Józefa Piłsudskiego 1, ul. Bolka I Świdnickiego 16, 18, 20, 57-100 Strzelin.

II nagroda w kwocie 25 tys. zł – Mieszkańcy budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bolka I Świdnickiego 9, 57-100 Strzelin.

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Konopnickiej 16 i 18, 57-100 Strzelin.

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „SZESNASTKA”, ul. Wolności 16-16a, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Konopnickiej 12-14, 57-100 Strzelin.

 

Rok 2015

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „ÓSEMKA”, ul. Grota Roweckiego 2-12, 57-100 Strzelin;

II nagroda w kwocie 25 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „PRZY MOŚCIE”, ul. Młynarska 4, 57-100 Strzelin; 

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „PEKIN”, ul. Piłsudskiego 6, 57-100 Strzelin

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. T. Kościuszki 42, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Konopnickiej 4, 4A, 57-100 Strzelin

 

Rok 2016

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Staszica 8, 57-100 Strzelin;

II nagroda w kwocie 25 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „PIONIER”, ul. Grota Roweckiego 32-34-36, 57-100 Strzelin

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Właściciele budynku położonego w miejscowości Kazanów nr 21, 57-100 Strzelin.

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sikorskiego 13, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, Mikoszów 34A, 57-100 Strzelin

 

Rok 2017

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „CEGIEŁKA”, ul. Kościuszki 31, 57-100 Strzelin

II nagroda w kwocie 25 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dzierżoniowska n-ry 6, 8, 10, 57-100 Strzelin

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II nr 16, 57-100 Strzelin.

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa „TOPAZ”, ul. Dzierżoniowska 27, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł –Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 38A, 57-100 Strzelin.

 

Rok 2018

I nagroda w kwocie 30 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ząbkowicka 60, 57-100 Strzelin,

II nagroda w kwocie 25 tys. zł –  Mieszkańcy budynku przy ulicy Rybnej 10, 57-100 Strzelin

III nagroda w kwocie 20 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ząbkowicka 56-58, 57-100 Strzelin

IV nagroda w wysokości 15 tys. zł – właściciele budynku przy ulicy Brzegowej 35, 57-100 Strzelin

V nagroda w wysokości 10 tys. zł –  Mała Wspólnota Mieszkaniowa, Pęcz 62, 57-100 Strzelin,

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Mendrzycka-Lis , w dniu:  12‑04‑2018 14:57:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  12‑04‑2018 14:57:25
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2018 14:52:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie