Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 149585
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61133
Przetargi Waldemar Pater 60582
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59292
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 58877
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 53852
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 48417
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 47010
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 46788
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 43481
Muchowiec Waldemar Pater 43450
Narzędzia Waldemar Pater 42974
Warkocz Waldemar Pater 42967
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 42643
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 42420