Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 155188
Przetargi Waldemar Pater 61863
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61138
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59334
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 58893
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 55868
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 48461
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 47402
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 46864
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 43696
Muchowiec Waldemar Pater 43466
Narzędzia Waldemar Pater 43001
Warkocz Waldemar Pater 42985
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 42703
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 42485