Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Waldemar Pater 160443
Przetargi Waldemar Pater 63133
Strategia Informatyzacjii Waldemar Pater 61140
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 59371
Plan Rozwoju Lokalnego Waldemar Pater 58905
Ogłoszenia o pracę Artur Pirek 57395
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Waldemar Pater 48511
Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Waldemar Pater 47739
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Waldemar Pater 46972
Otwarte konkursy ofert Waldemar Pater 43910
Muchowiec Waldemar Pater 43512
Narzędzia Waldemar Pater 43025
Warkocz Waldemar Pater 43006
Przedszkole Miejskie Waldemar Pater 42796
Regulamin Organizacyjny Waldemar Pater 42572