Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gmiy Strzelin
Search:
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

 More...


URZĄD MIASTA I GMINY w STRZELINIE
ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin
woj. dolnośląskie

Tel. (71) 39 21 971 lub (71) 39 32 264 lub (71) 39 32 265
Fax. (71) 39 21 303
e-mail: umig@strzelin.pl
www.strzelin.pl

NIP: 914-15-09-124
REGON: 000528630

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:45 - 15:45
Wtorek 7:45 - 17:45
Środa 7:45 - 15:45
Czwartek 7:45 - 15:45
Piątek 7:45 - 13:45

Skargi i wnioski przyjmowane są w każdy czwartek w godz. 16.00 - 17.00

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu, pokój nr 7 (parter), codziennie w godzinach


Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 13:00

lub na konto
Urzędu Miasta i Gminy Strzelin w banku:


U W A G A
od 1 stycznia 2013 r. zmiana kont bankowych na:

-         Jednostka UMIG nr rach.: 63 9588 0004 0000 7780 2000 0050

(wpływy z tytułu podatków i opłat )

-         Budżet gminy- nr rach. :  42 9588 0004 0000 7780 2000 0040   

(wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych  i osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dotacji, subwencji, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej)

 -         Depozyty -nr rach.:    84 9588 0004 0000 7780 2000 0060 ( wadia, zabezpieczenia )