Zasady udostępniania danych


ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH
I EWIDENCJACH, KTÓRE PODLEGAJĄ UDOSTĘPNIENIU


Dane zgromadzone w rejestrach i ewidencjach udostępnia się na podstawie złożonego wniosku. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób oraz w zakresie i terminie określonym w przepisach na podstawie których prowadzi się rejestr lub ewidencję:
  1. Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych według ustalonego formularza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. Nr 214, poz. 1353, z późn. zm.). Wniosek: w wersji online w wersji pdf
  2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
  3. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji zadań publicznych, zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz. U. Nr 205, poz. 1692). Wniosek w wersji pdf
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  13‑03‑2012 16:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2012 17:24:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive