Rok 2012


Ogłoszenia w roku 2012
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
W dniu 06 grudnia 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy Strzelin wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "Tygrysy" pt: "Turnieje mikołajkowe i gwiazdkowe jako promocja zdrowego trybu życia".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy  w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 , 57-100 Strzelin do dnia 17 grudnia 2012 r.  włącznie, tj. do siedmiu dni od publikacji niniejszego  ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

W dniu 2 listopada 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy Strzelin wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy  Pukalski-Pukała Boi Team   Jiu - Jitsu pt:  "Wewnętrzny  turniej brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Strzelin".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy  w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 , 57-100 Strzelin do dnia 19 listopada 2012 r.  włącznie, tj. do siedmiu dni od publikacji niniejszego  ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
376KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin poszukuje na terenie gminy Strzelin nieruchomości zabudowanej do adaptacji na małe schronisko dla psów i kotów.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
W dniu 30 października 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy Strzelin wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"  pt: "Powszechna nauka i doskonalenie wśród dzieci młodzieży z miasta i gminy Strzelin".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy  w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 , 57-100 Strzelin do dnia 6 listopada 2012 r.  włącznie, tj. do siedmiu dni od publikacji niniejszego  ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
W dniu 26 października 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy Strzelin wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"  pt: "Szkółka piłkarska od przedszkolaka do żaka".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy  w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 , 57-100 Strzelin do dnia 2 listopada 2012 r.  włącznie, tj. do siedmiu dni od publikacji niniejszego  ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu)
    
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
W dniu 18 października 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy Strzelin wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Quick-Mix "Strzelinianka"  pt: "Bądź na boisku - wyjdź z domu".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy  w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 , 57-100 Strzelin do dnia 25 października 2012 r.  włącznie, tj. do siedmiu dni od publikacji niniejszego  ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu )
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla części miejscowości Strzegów
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
327KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 28 września 2012 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Na podstawie uchwały nr XXXI/267/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Strzelin z dniem 1 października 2012 r. przystępuję się do konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Strzelin: Biały Kościół, Biedrzychów, Bierzyn, Brożec, Chociwel, Częszyce, Dankowice, Dębniki, Dobrogoszcz, Gębczyc e, Gębice, Gęsiniec, Głęboka, Gościęcice, Górzec, Karszów, Karszówek, Kazanów, Krzepice, Kuropatnik, Ludów Polski, Mikoszów, Muchowiec, Nieszkowice, Nowolesie, Pęcz, Piotrowice, Pławna, Skoroszowice, Strzegów, Szczawin, Szczodrowice, Trześnia, Warkocz, Wąwolnica, Żeleźnik w sprawie nadania statutu sołectwom.

Konsultacje polegać będą na pisemnym zgłaszaniu przez mieszkańców sołectw do Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin uwag i wniosków do projektów statutów ( formularz w wersji doc lub pdf). Konsultacje dotyczą oddzielnie każdego projektu statutu sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

Projekt statutu każdego sołectwa zostanie w okresie konsultacji wyłożony do publicznego wglądu:
  1. w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11 ( pokój nr 20);
  2. na stronie internetowej www.bip.gmstrzelin.finn.pl;
  3. u sołtysów sołectw objętych konsultacjami;
Konsultacje będą odbywały się w terminie do dnia 15 października 2012 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Strzelin

/-/ Dorota Pawnuk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 57 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Artur Pirek
email: sekretarz@strzelin.pl
, w dniu:  03‑01‑2012 08:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2012 15:53:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive