Rok 2019


Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17‑01‑2019 15:38:52

W dniu 16 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Parafię p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego na wykonanie zadania publicznego pt.: "Dofinansowanie transportu".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 23 stycznia 2019 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
546KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ankieta dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym w ramach programu rządowego „MIESZKANIE PLUS”

16‑01‑2019 16:18:49
Dokumenty:
Plik pdf Informacja.pdf
16‑01‑2019 16:19:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Ankieta.docx
16‑01‑2019 16:19:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ankieta.pdf
16‑01‑2019 16:19:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Harmonogram zebrań mieszkańców osiedli

16‑01‑2019 11:38:04

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Strzelin do udziału w ogólnych  zebraniach mieszkańców osiedli , zwołanych w celu wyborów Przewodniczących Zarządu Osiedli i członków Zarządu Osiedli

 

Harmonogram zebrań  mieszkańców osiedli zwołanych w celu wyborów Przewodniczących 

i Członków Zarządu Osiedli Gminy Strzelin

 

L.p.

Osiedle

Miejsce zebrania

Termin

Godzina

Delegacja             z Urzędu

1.

Piastowskie

Urząd Miasta i Gminy

04.02.2019

17:00

P.Burmistrz

2.

Wschodnie

Urząd Miasta i Gminy

05.02.2019

17:00

P.Burmistrz

3.

Na Skarpie

Urząd Miasta i Gminy

07.02.2019

17:00

P.Burmistrz

4.

Stare Miasto

Urząd Miasta i Gminy

12.02.2019

17:00

P.Burmistrz

5.

Południowe

Urząd Miasta i Gminy

11.02.2019

17:00

P.Burmistrz

6

Zachodnie

Urząd Miasta i Gminy

19.02.2019

17:00

P.Burmistrz

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10‑01‑2019 15:17:53

W dniu 8 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "Europolscy" w Strzelinie na wykonanie zadania publicznego pt.: "Turystyka piesza i aktywność poznawcza alternatywą dla ferii przy komputerze".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 17 stycznia 2019 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
09‑01‑2019 15:39:42

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • mpzp dla miejscowości Biały Kościół,
  • mpzp dla części miejscowości Pęcz,
  • mpzp "Strzelin - Sosnowa - Źródlana",

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
317KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
08‑01‑2019 17:36:12

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 3046D od km 0+000,00 do km 7+240,00

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
239KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
08‑01‑2019 17:33:57

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 3081D w miejscowości Gościęcice od km 0+000,00 do km 2+068,00

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
241KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

07‑01‑2019 11:10:02
Dokumenty:
Plik pdf Informacja.pdf
07‑01‑2019 11:11:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
414KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Oświadczenie dot. zmniejszenia naturalnej retencji.docx
07‑01‑2019 11:11:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie dot. zmniejszenia naturalnej retencji.pdf
07‑01‑2019 11:11:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07‑01‑2019 10:59:47

W dniu 3 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice na wykonanie zadania publicznego pt.: "Ferie z przygodą przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, plastycznych oraz zajęć przyrodniczych".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 14 stycznia 2019 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07‑01‑2019 10:56:54

W dniu 3 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez UKS "Feniks" na wykonanie zadania publicznego pt.: "Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży - Zimowy obóz sportowy "Relaks - Międzybrodzie Żywieckie 2019"".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.balcer.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 14 stycznia 2019 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  07‑01‑2019 10:54:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  07‑01‑2019 10:54:19
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2019 15:39:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie