Rok 2018


Plik pdf Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
14‑08‑2018 17:22:52

o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pęcz"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
193KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o zamówienie na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Kuropatniku

13‑08‑2018 15:27:54
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.pdf
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ - dostawa osp Kuropatnik.doc
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy OSP Kuropatnik..doc
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.doc
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
187KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 6 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw.docx
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Załącznik nr 8 do SIWZ - RODO.odt
13‑08‑2018 15:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
10KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
10‑08‑2018 12:07:51

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wycinki drzew wzdłuż dróg wojewódzkich nr 395, 396, wszczętego na wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07‑08‑2018 13:06:40

W dniu 31 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Fundacje Młodzi Sportowcy na wykonanie zadania publicznego pt.: "Obóz sportowy 2018".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 14 sierpnia 2018 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
620KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
06‑08‑2018 10:09:18

W dniu 2 sierpnia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów , Rencustów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Strzelinie ul. Rybna 3 Stowarzyszenie na wykonanie zadania publicznego pt.: "Integracja i aktywizacja społeczna seniorów".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 13 sierpnia 2018 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
598KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN
01‑08‑2018 10:48:57
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobrogoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
322KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OBWIESZCZENIE
01‑08‑2018 10:47:18
o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Górzec
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
01‑08‑2018 10:22:27

W dniu 27 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Wędkarski okręg we Wrocławiu na wykonanie zadania publicznego pt.: "Zawody Wędkarskie o Puchar Pani Burmistrz".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 8 sierpnia 2018 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
612KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie wyników konsultacji
31‑07‑2018 14:09:28
Wyniki konsultacji z mieszkańcamiGminy Strzelin projektu uchwały w sprawie przyjęcie "Programu szczepień profilaktycznych przezciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin" na lata 2018-2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24‑07‑2018 15:19:44

W dniu 23 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Tygrysy na wykonanie zadania publicznego pt.: "Udział w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS, Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej w Żywcu, Obozach sportowych w Żywcu i Spalonej".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 7 lutego 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 31 lipca 2018 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
704KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 93 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  02‑01‑2018 10:39:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  02‑01‑2018 10:39:46
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2018 17:24:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie