Rok 2018


Plik pdf Wniosek o wyrażenie opinii
19‑01‑2018 12:16:29

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym oraz hali magazynowej wraz z budynkiem socjalnym, budowa budynku technicznego, pompowni i zbiornika naziemnego ppoż. oraz infrastruktury uzbrojenia terenu - przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, powierzchni utwardzonej i dróg pożarowych"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
19‑01‑2018 12:12:20

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym oraz hali magazynowej wraz z budynkiem socjalnym, budowa budynku technicznego, pompowni i zbiornika naziemnego ppoż. oraz infrastruktury uzbrojenia terenu - przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, powierzchni utwardzonej i dróg pożarowych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 17 stycznia 2018 r.
19‑01‑2018 12:08:56

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym z mieszkańcami przysiółku Ulica

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja Krajowego Biura Wyborczego

18‑01‑2018 14:06:20

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
17‑01‑2018 15:09:51

o przystąpieniu do sporządzenia

  • "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biały Kościół"
  • "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 80/59 AM 5 obręb Strzelin"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
11‑01‑2018 15:16:01

o wysokości dotacji dla placówek niepublicznych działających na terenie gminy od stycznia 2018 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
210KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
10‑01‑2018 15:13:17

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Strzelin - Osiedle Wschodnie"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o III przetargu publicznym na sprzedaż samochodu ratowniczego marki Mercedes-Benz, model L, typ 608D 6.5t, nr rej. DST 00540, stanowiącego własność Gminy Strzelin

09‑01‑2018 17:31:52
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
09‑01‑2018 17:32:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
952KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz oferty.pdf
09‑01‑2018 17:32:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór umowy kupna-sprzedaży.pdf
09‑01‑2018 17:32:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
495KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09‑01‑2018 17:24:19

W dniu 5 stycznia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice na wykonanie zadania publicznego pt.: "Ferie z przygodą przeprowadzenia warsztatów artystycznych, kulinarnych oraz muzycznych".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 16 stycznia 2018 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
862KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
05‑01‑2018 13:05:13

W dniu 5 stycznia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez KS "Quick Mix Strzelinianka" na wykonanie zadania publicznego pt.: "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zwiększoną ilość zajęć sportowych w okresie ferii 2018".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 12 stycznia 2018 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
589KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  02‑01‑2018 10:39:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  02‑01‑2018 10:39:46
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2018 12:18:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie