Rok 2017


Plik pdf Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12‑12‑2017 16:34:10

W dniu 5 grudnia 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wpłynęła oferta złożona przez UKS TYGRYSY Strzelin na wykonanie zadania publicznego pt.: "Noworoczny Ogólnopolski Turniej Siatk. dziewcząt".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - pok. 20 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.krzysztofczyk.umig@strzelin.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin do dnia 19 grudnia 2017 r. włącznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
694KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 5 grudnia 2017 roku
06‑12‑2017 14:56:00

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa dodatkowego zbiornika bitumu na terenie Wytwórni Mas Asfaltowych w Pęczu zlokalizowanej na działkach nr 67/1, 68/1, 66, 65 AM-1, obręb Pęcz"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 4 grudnia 2017 roku
06‑12‑2017 14:51:58

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa Zakładu – Budowa placu i wiaty oraz przebudowa pomieszczeń biurowych Lowara Vogel Polska Sp. z o.o. w Strzelinie"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu ratowniczego marki Mercedes-Benz, model L, typ 608D 6.5t, nr rej. DST 00540, stanowiącego własność Gminy Strzelin

04‑12‑2017 14:30:07
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie.pdf
04‑12‑2017 14:31:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
04‑12‑2017 14:31:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
873KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz oferty.pdf
04‑12‑2017 14:31:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu.pdf
04‑12‑2017 14:31:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
461KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią:
30‑11‑2017 15:27:46
  • Uchwały nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 11 października 2017 r. Poz. 4169)
  • Uchwały nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 2 listopada 2017 r. Poz. 4475)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
218KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 28 listopada 2017 r.

28‑11‑2017 17:23:52

w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji społęcznych dla projektu dokumentu "Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelin na lata 2017-2032"

Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie.pdf
28‑11‑2017 17:24:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
502KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program.pdf
28‑11‑2017 17:24:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
23‑11‑2017 14:25:22

o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395 i nr 396 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidziane do realizacji na terenie działek nr 103/2 AM-11, nr 91/1 AM-11, nr 63/1 AM-11, nr 12/1 AM-11, nr 11/4 AM-11, obr. 0001, j. ew. Strzelin-Miasto"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 96 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑01‑2017 14:50:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑01‑2017 14:50:29
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2017 16:34:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie