Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

URZĄD MIASTA I GMINY w STRZELINIE
ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin
woj. dolnośląskie

Tel. (71) 39 21 971 lub (71) 39 32 264 lub (71) 39 32 265
Fax. (71) 75 85 925
e-mail: umig@strzelin.pl
www.strzelin.pl
Skrytka ePUAP: /95x0kxma2k/skrytka

NIP Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie: 914-15-09-124
REGON Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie: 000528630
NIP Gminy Strzelin: 914-00-06-467
REGON Gminy Strzelin: 931934957

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:45 - 15:45
Wtorek 7:45 - 17:45
Środa 7:45 - 15:45
Czwartek 7:45 - 15:45
Piątek 7:45 - 13:45


Skargi i wnioski przyjmowane są w każdy wtorek w godz. 16.00 - 17.00

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu, pokój nr 7 (parter), codziennie w godzinach

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 13:00

lub na konto
Urzędu Miasta i Gminy Strzelin w banku:

U W A G A
od 1 stycznia 2013 r. zmiana kont bankowych na:

- Jednostka UMIG nr rach.: 63 9588 0004 0000 7780 2000 0050

(wpływy z tytułu podatków i opłat )

- Budżet gminy- nr rach. : 42 9588 0004 0000 7780 2000 0040

(wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dotacji, subwencji, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej)

- Depozyty -nr rach.: 84 9588 0004 0000 7780 2000 0060 ( wadia, zabezpieczenia )

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑11‑2010 19:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Pater
email: w.pater@strzelin.pl tel.:71 39 21 971 fax: 71 39 21 303
, w dniu:  09‑11‑2010 19:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2016 08:04:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie